วันเสาร์, กันยายน 20, 2557

ประวัติส่วนตัวประวัติส่วนตัว

ครูสุพัตรา ปลื้มสูตร    ชื่อเล่น   ครูสุ
ที่อยู่ปัจจุบัน  ถนนเทพารักษ์ อำเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10540 

ภูมิลำเนาเดิม   จังหวัดขอนแก่น 

จบการศึกษา   จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ครูผู้สอน   คอมพิวเตอร์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น